G.M.F.M

G.M.F.M. - Gross Motor Function Measure

 Πρόκειται για έναν κλινικό τρόπο μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των αλλαγών της αδρής κινητικότητας των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.

 Tο GMFM εξετάζει το παιδί σε διάφορες θέσεις της εξελικτικής του πορείας (ύπτια, πρηνή, καθιστή, τετραποδική, γονυπετή, ημιγονάτισμα, όρθια θέση, επίσης και στις μεταφορές των θέσεων αυτών).

 Το GMFM χορηγείται από τον παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή.