ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Συμβουλευτική γονέων

 Από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, οι γονείς αναλαμβάνουν την ανάπτυξή του, παίζοντας πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο ρόλος τους αυτός γίνεται πολύ πιο δύσκολος, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στην υγεία του παιδιού τους. Η ύπαρξη προβλήματος, δημιουργεί νέες ισορροπίες στη δομή της οικογένειας.

 Αν υπάρχει πρόβλημα υγείας (μικρό η μεγάλο) στο παιδί, πώς πρέπει να χειριστούν οι ίδιοι αυτό το πρόβλημα του παιδιού τους; Γνωρίζουν πώς να δράσουν; Είναι έτοιμοι να ακούσουν και να δεχτούν τις οδηγίες των ειδικών ή να συνεργαστούν μαζί τους; Τί προσδοκίες έχουν;

 Πολλές φορές, οι γονείς ενός παιδιού που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας η συμπεριφοράς, μπορεί να έχουν μεταξύ τους εντελώς διαφορετική τοποθέτηση, σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και αντιμετώπισης του παιδιού τους, πράγμα που μπορεί να επιβραδύνει ή να επιβαρύνει την κατάσταση του παιδιού, δημιουργώντας κλίμα έντασης, που επιδεινώνει και τη μεταξύ τους σχέση, βάζοντας το οικογενειακό τους θέμα σε φαύλο κύκλο. Πόσο έτοιμοι είναι να δουν τη στάση τους; Πόση ετοιμότητα συνεργασίας μεταξύ τους έχουν, για να δουν το τί προέχει; Πόση διάθεση έχουν να δουν το πρόβλημα κατάματα και να το επιλύσουν, χωρίς να ρίχνουν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες ή αριστερά-δεξιά στους άλλους, νιώθοντας πως έτσι είναι δήθεν ενωμένοι-συνασπισμένοι;

 Συχνά, η ύπαρξη κάποιου προβλήματος στο παιδί, κάνει τους γονείς να ενεργούν με τρόπο κυριολεκτικά εστιασμένο στο ίδιο το πρόβλημα, αγνοώντας όλους τους γύρω (π.χ. άλλα παιδιά) ή και τον ίδιο τον εαυτό τους, αλλά και τη σχέση τους  και αναλώνονται απόλυτα στην ανεύρεση λύσης στο πρόβλημα. Από την άλλη, το  παιδί, πολλές φορές "εκμεταλλεύεται" το πρόβλημα, κάνοντας τους γονείς του, αλλά και όλους τους άλλους να περιστρέφονται γύρω του. Πόσο πρόθυμοι είναι οι γονείς να δουν τη στάση τους; Να δουν, επίσης, με αντικειμενικότητα τη στάση του παιδιού τους; Ή να βγουν από τέτοιου είδους σενάρια;

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι γονείς να συνειδητοποιήσουν και να δεχτούν το πρόβλημα του παιδιού τους, αντί να ψάχνουν τρόπους να φύγουν από αυτό, "δραπετεύοντας" πότε από εδώ και πότε από εκεί. Η συνειδητοποίηση και αποδοχή του προβλήματος του παιδιού τους, αποτελεί πάντα πολύ σπουδαίο και καταλυτικό παράγοντα στην αντιμετώπιση του ίδιου του προβλήματος. Πόσο συνειδητοί είναι όμως οι γονείς; Πόσο έχουν δεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους;

 Όλα τα παραπάνω, είναι από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις με τους γονείς, που τους βοηθούν να έρθουν πιο κοντά, τόσο με το παιδί τους, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας τους, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό, βελτιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ τους και βοηθώντας κατά τον καλύτερο τρόπο στην επίλυση των διαφόρων οικογενειακών θεμάτων.