ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Ειδικό Παιδαγωγικό

 

 Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδικευμένη βοήθεια του παιδιού που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο. Οι πιθανοί λόγοι της σχολικής αποτυχίας είναι πολλοί και διαφορετικοί. Γι’ αυτό όταν ένα παιδί δεν τα πάει καλά στο σχολείο, είναι απαραίτητη η διάγνωστική αξιολόγηση από ειδικό παιδαγωγό, ώστε να γίνουν σαφή τα αίτια και να καταρτιστεί η κατάλληλη παρέμβαση.

 

Απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους με

1. Ανεπαρκή σχολική ετοιμότητα (βελτίωση των προσχολικών δεξιοτήτων: φωνολογική ενημερότητα, προγραφή, οπτικοκινητικός συντονισμός, προμαθηματικές έννοιες, εκμάθηση γραμμάτων, πρώτη ανάγνωση

2. Δυσλεξία (απόκτηση ευχέρειας στην ανάγνωση και την κατανόηση κειμένου, μείωση των παραλεξιών, των παραλείψεων και αντικαταστάσεων κατά την ανάγνωση).

3. Δυσγραφία (βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα, της δομής πρότασης και της παραγωγής κειμένου, μείωση της καθρεπτικής γραφής, των παραλείψεων και των αντκαταστάσεων κατά τη γραφή).

4. Δυσορθογραφία (αυτοματοποίηση κανόνων ορθογραφίας, βελτίωση της ορθογραφίας συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων).

5. Δυσαριθμησία (διάκριση συμβόλων, κατανόηση του μηχανισμού των πράξεων, εκμάθηση της προπαίδειας, βελτίωση στην επίλυση προβλημάτων).

6. Διάσπαση προσοχής (βελτίωση της συγκέντρωσης σε μαθησιακό έργο, οργάνωση της μελέτης, εκμάθηση μνημονικών τεχνικών για πιο εύκολο διάβασμα).

 7. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (βελτίωση των μαθησιακών δεξιοτήτων, αποκατάσταση των κενών στη μάθηση, εκμάθηση τεχνικών για αποδοτικό διάβασμα

 Αφού προσδιοριστεί η φύση των δυσκολιών του παιδιού, καταρτίζεται από τον ειδικό παιδαγωγό εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων του παιδιού σε συγκεκριμένους τομείς μάθησης, αξιοποιώντας παράλληλα τις ικανότητες που ήδη διαθέτει.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους στόχους που αναμένεται να κατακτήσει το παιδί μέσω της παρέμβασης, οι οποίοι επαναξιολογούνται ανάλογα με την πρόοδό του.

 Η θεραπευτική δουλειά με το παδί στηρίζεται στη δημιουργία μιας επικοινωνιακής σχέσης με το θεραπευτή, μέσα στην οποία το παιδί θα νιώθει αποδεκτό και ελεύθερο να αναπτυχθεί. Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού.