Φωνολογικό Τεστ

Φωνολογικό test

Φωνολογικό Τεστ (Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής εξέλιξης των παιδιών)

 Πρόκειται για ένα κλινικό εργαλείο διάγνωσης των προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους.

Χορηγείται σε παιδιά άνω των 2,6 ετών.